Dom na Skraju

Rozmiar czcionki

EDUkreacje z DnS

„Projekt EDU kreacje z DnS jest realizowany we współpracy z Polską Telefonią Cyfrową Sp. z o.o. i Stowarzyszeniem Centrum Wolontariatu w Warszawie, współfinansowany ze środków zgromadzonych podczas Siódmej Świątecznej Aukcji Charytatywnej w Polskiej Telefonii Cyfrowej Sp. z o.o.”


Termin realizacji projektu: 03.02.2009 – 30.06.2009
W ramach realizacji projektu planuje się cykl zajęć edukacyjno-rekreacyjnych dla podopiecznych 2 Domów na Skraju.

W ramach projektu planuje się kontynuacją i rozwinięcie warsztatów ceramicznych we współpracy z pracownikami-wolontariuszami PTC. Zajęcia będą odbywać się w Dużym Domu i Małym Domu na Skraju oraz w pracowni ceramicznej, gdzie odbywać się będzie szkliwienie prac. W czasie wiosennym planuje się piknik ceramiczny – plenerowy warsztat ceramiczny w ogrodzie DnS  połączony z wypałem ceramiki technika Raku.


W ramach projektu dzieci będą mogły:
  • poznać wybrane zagadnienia z zakresu historii ceramiki, zobaczyć przykładowe prace ceramiczne charakterystyczne dla różnych okresów i kultur (prezentacje multimedialna)
  • zapoznać się z kolejnymi technikami modelowania w glinie
  • samodzielnie wykonać prace ceramiczne typu: gliniane postaci i przedmioty codziennego użytku, karnawałowe maski, proste naczynia, ceramiczną biżuterię, wiosenne kafle, wielkanocne podstawki do jajek i ceramiczne pisanki, kwiatki na Dzień Matki, proste ceramiczne mozaiki
  • uczyć się pracy zespołowej poprzez: opracowanie scenariusza gry planszowej oraz wykonanie elementów tej gry  z wykorzystaniem poznanych technik ceramicznych-  Moja własna GRA, a także Wspólnej Mozaiki
  • zapoznać się z metodą zdobienia prac ceramicznych za pomocą kolorowych angob
  • doskonalić technikę szkliwienia prac ceramicznych
  • zapoznać się z tradycyjną japońską techniką wypału ceramiki Raku uczestnicząc w warsztatach plenerowych

W ramach realizacji projektu w obu Domach odbywać się będą zajęcia plastyczne, w czasie których dzieci będą tworzyć ikebany, witraże, batik, latawce, a także poznają technikę malowania tuszem, węglem, a także na szkle. W ramach zajęć plastycznych dzieci będą wykonywać elementy plastyczne do scenografii wystawianego spektaklu. W ramach edukacji plastycznej planuje się wyjście do muzeum lub na wystawę.

W ramach realizacji projektu planuje się edukację taneczną poprzez cykl warsztatów szkoleniowo-tanecznych breakdance. Dzieci poznają podstawowe pojęcia w breakdance, będą uczyć się toprocków, dropa, footworku oraz połączenia różnych elementów. Przygotowując się do pokazu bitwy tanecznej breakdance będą uczyć się brooklyn walk, Indian cross over, wykorzystywania gestykulacji i sixtepa.

Ważnym elementem projektu będzie  edukacja kulturalna podopiecznych DnS – zawodowy reżyser przygotuje i poprowadzi cykl warsztatów teatralnych z podziałem na grupy wiekowe. Młodsze dzieci będą poznawać bajki LA Fonteina i przygotowywać małe formy sceniczne traktujące o ludzkich przywarach (m. in. Bajka Konik Polny i Mrówka,  Pies i Wilk, Kruk i Lis). Starsze dzieci będą poznawać wiersze K. I. Gałczyńskiego najbardziej znane i lubiane:  Zaczarowana dorożka, Ballada o szklarzach, fragmenty kabaretu Zielona Gęś. Wszystkie dzieci będą się przygotowywać do wystawienia spektaklu  Babcia i Wnuczek czyli noc cudów, farsa w II aktach z prologiem i intermedium K.I. Gałczyńskiego.

Reżyser wraz z dziećmi i wolontariuszami przygotują część scenografii, kostiumów i rekwizytów, a część będzie wypożyczona. Antrakty wypełniać będzie muzyka XVII w., w tle, na ekranie rzutnika multimedialnego pojawiać się będą obrazy starych mistrzów: Breigla, Durera, Bosha przedstawiające zwierzęta.  Zajęciom teatralnym towarzyszyć będą zajęcia z logopedą, który będzie prowadzić z dziećmi ćwiczenia w  oddychaniu, ćwiczenia narządów mowy, ćwiczenia fonematyczne i inne usprawniające układ oddechowo-fonacyjno-artykulacyjny.

W ramach edukacji kulturalnej przewiduje się także wyjście do teatru.

Podopieczni DnS będą mogli w ramach projektu skorzystać z wejścia na basen, a w okresie zimowym na lodowisko. W ramach zajęć edukacyjno-rekreacyjnych  planuje się wyjazd do Miejskiego Ogrodu Zoologicznego oraz zwiedzania Fortów Napoleońskich.

Edukacja podopiecznych DnS będzie miała także miejsce  w czasie wycieczek  krajoznawczych. Planuje całodzienną wycieczkę autokarową w Bory Tucholskie do  Ośrodka Edukacyjno-Rekreacyjnego w Raciąskim Młynie. Podopieczni Domów na Skraju będą mogli przejść ścieżkę dydaktyczną z leśnikiem przewodnikiem po lesie, a także wziąć udział w lekcji edukacyjnej na temat: Wpływ człowieka na przyrodę albo Odnawiające się i nie odnawiające się zasoby przyrody.

Następna wycieczka – tramwajem wodnym –  planowana jest na Półwysep Helski – zwiedzanie Helu i wycieczka do fokarium, które  jest częścią Stacji Morskiej  – naukowej placówki terenowej Instytutu Oceanografii Uniwersytetu Gdańskiego, gdzie realizowany jest  projekt odtworzenia i ochrony kolonii fok szarych  w rejonie południowego Bałtyku. Dzieci będą tam mogły uczestniczyć w zajęciach edukacyjnych.

W ramach tego projektu wolontariusze z PTC przygotują sobotni pokaz flamenco oraz prezentacje wyprawy na Mont Blanc.

Pomóż nam pomagać
- tak, jak chcesz

Chcesz pomagać dzieciom? Serdecznie Cię zapraszamy. Nie do końca chcesz pracować bezpośrednio z dziećmi, ale chcesz zrobić coś dobrego? Też Cię zapraszamy, równie serdecznie.

Możesz